Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Faggruppens navn er “IDA Nuclear” og er etableret i april 2023.

Formålet er kort:

“at skabe et fagteknisk netværk for vidensdeling mellem IDAs medlemmer på tværs af hele det kernetekniske felt, samt at udbrede kendskabet til feltet nationalt og internationalt”.

Formanden for gruppen er Louise Fazlagic, der også sidder i REO’s bestyrelse.

Oprettelsen af denne faggruppe må betragtes som et stort fremskridt for debatten om udnyttelse af kernekraft både i Danmark og internationalt.