Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Olieselskabet BP udsender hvert år i juni en oversigt over de fleste landes energi-produktion og forbrug.
Den nyeste er: BP Statistical Review of World Energy, june 2016.
Den er på en måde REO’s bibel, fordi den indeholder energi-data for de fleste lande: For olie, kul, naturgas, kernekraft, vandkraft og fornybar energi (VE).

Kort resume:
Verdens totale energiforbrug voksede 1,0 % fra 2014 til 2015. (Året før: 0,9 %) Det er mindre end de foregående år. Ialt var energiforbruget 13.147 mio. ton olie-ækvivalent.
Olieforbruget voksede +1,9%, gas: +1,7%, kul: -1,8%, kernekraft: +1,3%, vandkraft: +1,0%, fornybar energi: +15% og flydende biobrændsler: +0,9%.
Verdens energiforbrug fordeler sig således: 32% olie, 30% kul, 23% naturgas, 4,4% kernekraft, 6,7% vandkraft og 2,4% “anden vedvarende energi (sol og vind)”.
Se 2016-udgaven her