Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Mange tvivler på, at den målte temperaturstigning gennem mere end 50 år er menneskeskabt. Måske har
den naturlige årsager, som vi mennesker ikke har indflydelse på.
De mener, at når temperaturen er ikke steget de sidste 10-12 år, så kan vi ikke stole på IPCC’s anbefalinger
om at begrænse afbrænding af de fossile brændsler, kul, olie og gas.
Sandheden er, at der både er naturlige og menneskeskabte årsager.
Den naturlige variation af klodens temperatur skyldes en række ting: Solens stråling varierer lidt, den
kosmiske stråling fra rummet varierer, vulkaner påvirker klimaet og visse havstrømme (El Nino) har
betydning. Det medfører, at temperaturen i tusinder af år har varieret 0,1 – 0,15 grader op og ned med 20-
40 års perioder.
Men oven i disse variationer vil menneskenes udsendelse af især CO2 men også andre klimagasser øge
temperaturen. Det har rent fysiske årsager. Det vides med 100% sikkerhed, at indholdet af CO2 i
atmosfæren er vokset fra 280 ppm til nu 400 ppm (parts pr million) siden før industrialiseringen (1850).
Dette er en stigning på 43%.
Denne stigning ville medføre en jævnt voksende temperatur, hvis ikke der også var de nævnte naturlige
svingninger.
Men når man både har en jævnt voksende og en varierende temperatur, så får man en temperatur, der
”vokser ujævnt”, altså i perioder vokser hurtigt og andre perioder, hvor den næsten ikke vokser.
Før år 2000 gik de to påvirkninger begge opad, så temperaturen voksede hurtigt, men de sidste 10-12 år
har de modvirket hinanden, så vi har oplevet, at temperaturen kun ændres meget lidt.
Hvis denne forklaring er korrekt, vil vi om 5 – 10 – 15 år (?) igen opleve, at begge påvirkninger går opad, og
så vil temperaturen igen vokse hurtigt. Så hurtigt, at nogle mener, at det måske er for sent at stabilisere
klimaet, – selv om vi og verden får held til at stoppe afbrændingen af fossile brændsler.
Også den globale skovrydning udsender store mængder CO2, faktisk ca. 25% af CO2-udsendelsen, så den
skal også stoppes, hvis vi skal være effektive.
Konklusionen er, at der ikke er modstrid mellem IPCC’s forventede temperaturstigning og de
temperaturer, vi nu måler. IPCC’s klimamodeller regner på den menneskeskabte påvirkning, mens man kun
i ringe grad kan forudse de naturlige svingninger.
Alt dette er de fleste enige om, mens der er kritikere, der påstår, at IPCC ikke er troværdig, fordi
temperaturen ikke er vokset i 10-12 år.