Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Da foreningen REO (Ren Energioplysning) har specialister i stråling fra radioaktive materialer, bliver vi ofte spurgt om farligheden af den luftart, radon, der trænger ind i mange af vore boliger. Især i enfamiliehuse, der jo er bygget direkte på jorden!
Luftarten “radon” findes nemlig overalt i jorden, og hvis vore huse ikke har helt tætte vægge og gulve under jorden, kan radon trænge ind og give helbredsrisiko (lungekræft).

Om radon.
Luftarten “radon” findes næsten overalt i jorden, og hvis vore huse ikke har helt tætte vægge og gulve under jorden, kan radon trænge ind og give helbredsproblemer (lungekræft).
Man regner med, at ca. 300 om året i Danmark dør af lungekræft pga. radon.
Det er især huse med gulve direkte på jorden og huse med kælder, der er udsat.
Huse med en udluftet krybekælder har ikke problemer. Og etageboliger (lejligheder) heller ikke.

Overtryk i boligen.
Da det ofte er meget vanskeligt (eller umuligt) at tætne et eksisterende hus, er der en løsning, som meget sjældent nævnes.
Hvis man kan skabe et lille overtryk i boligen, vil der presses luft ud gennem utæthederne i stedet for radon ind.
Et lille overtryk kan billigt skabes af en lille ventilator (f.eks. 20 watt), der skal sidde et sted, hvor den blæser frisk udeluft ind i boligen.
I en kælder kan den f.eks monteres i en lyskasse eller ved en udvendig kælderdør.
I et et-planshus kan den sidde hvorsomhelst i ydermuren eller ved en dør eller et vindue.
MEN….. det virker naturligvis kun, når vinduer og udvendige døre er lukkede, og når huset generelt er nogenlunde tæt.
Om sommeren er problemet meget lille, hvis man sørger for passende udluftning.

PS. En ventilator på 25 W, der kører 8 måneder om året, bruger ca. 144 kWh om året. De koster lidt over 300 kr om året.

Læs om radon
Læs hjemmeside om radon.
Læs en anden hjemmeside om radon