Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Climate Change 2014 (Fn’s Klimapanel, IPCC) udgiver rapporter, der beskriver klimaændringerne nu og den forventede ændring i fremtiden.Frederiksborg Amts Avis viste 13.11.2015 en sammenfatning af de mest kendte ændringer.
Kort: Varmerekord nu, flere hedebølger, varmere havvand, iskapperne reduceres, havoverfladen stiger, havisen reduceres, koralrev er truede, CO2 i atmosfæren nu over 400 ppm, fødevareproduktionen usikker, flere sygdomme, anbefaler mere VE + atomkraft + CCS (lagring af CO2), CO2-udledningen bør reduceres 70% i 2050.

Nogle tvivler stadig på, at der er sammenhæng mellem CO2-tilvæksten i atmosfæren og den målte temperaturstigning. Temperaturstigningen har nemlig været næsten nul i 10 – 12 år, selv om CO2-indholdet i atmosfæren samtidig er vokset jævnt. Det kan forklares ved, at temperaturen altid varierer lidt op og ned (ca. +/- 0,1 grad) pga. ændret solaktivitet, ændret kosmisk stråling, vulkaner og periodiske havstrømme (El Nino), m.v. – Og i en periode, hvor den naturlige variation går modsat den menneskeskabte, vil temperaturen stige langsomt eller slet ikke. Og i perioder, hvor de to påvirkninger begge går opad, vil temperaturen stige hurtigt.

De nyeste målinger viser, at temperaturen nu igen er vokset, – og hvis dette fortsætter i 2 – 3 år, så er den fysiske sammenhæng endnu mere sandsynlig. Men i princippet kan det aldrig bevises!
Hvis vi kan stole på de allernyeste tal, så er de 10-12 års temperatur-pause allerede indhentet.

Se her den nyeste graf.

Se også kommentaren: Hvorfor er temperaturen ikke steget de sidste 10-12 år?