Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

DONG’s el-deklaration (2015) siger, at kun 9% kommer fra vind-, sol og vand, mens 20% kommer fra atomkraft! – Men dette er ikke korrekt.

REO har spurgt energinet.dk, der​ forklarer, at spørgsmålet ikke kan besvares præcist.

DONG’s el-deklaration for 2015, som ses på elregningerne, oplyser:
Kul: 52%, atomkraft: 20%, naturgas: 14%, vind, sol og vand: 9%, affald: 4% og olie: 1%.
Men disse tal gælder ikke for den gennemsnitlige forbruger. Mange har nemlig betalt for ”grøn
strøm”, og denne el er ikke medregnet i de nævnte tal, som altså kun gælder for de øvrige kunder.
Derfor er andelen af el fra især vind meget større end de nævnte 9%. Tilsvarende er bidraget fra
kul, atomkraft og naturgas mindre end de nævnte tal.
Strømmen fra de danske vindmøller svarer (2015) til 42 % af elforbruget, men da møllerne leverer
mere strøm i kraftig blæst, end vi selv kan udnytte, eksporteres en stor del af strømmen til vore
nabolande. Omvendt importerer vi en masse strøm, når det ikke blæser.
Præcise tal kan ikke beregnes, da man jo ikke kan vide, hvilken strøm, der eksporteres og heller
ikke vide, om importeret strøm kommer fra vandkraft, atomkraft eller fra vindmøller.
REO vil dog bidrage til en vis afklaring. Af data fra emd.dk og dkvind.dk kan vi vurdere, at ca. 1/3 af
vindstrømmen eksporteres, så dækningen er ca. 28% fra vind. Tilsvarende vil dækningen fra de
øvrige kilder være mindre end i DONG’s deklaration.
Tallene skønnes at være: kul: 45%, vind,sol,vand: 30%, atomkraft: 10%, naturgas 10%, affald 4%
og olie: 1%. Men alle tal kan være 1-2 % større eller mindre.