Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk

KORT NYT 101, 12. september 2020

Verdens første fabriksfremstillede reaktor godkendt!

Det amerikanske firma NuScale Power har udviklet en lille modulær reaktor, SMR, som kan fremstilles på en fabrik og transporteres til forbrugeren. Den kan anvendes til elproduktion, fjernvarme, afsaltning af hav- vand eller andre processer, der kræver varme. Ved elproduktion er kapaciteten på 60 MW. Teknologien er velkendt fra den mest udbredte reaktor, trykvandsreaktoren. Den bruger beriget uran som brændsel. Et kraftværk kan bestå af op til 12 enheder, hvorved kapaciteten bliver 720 MW.  Kilde.  Kilde

 

Hvad er den bedste reaktion på en katastrofe?

Katastrofer sker og medfører modforanstaltninger. Men hidtil har ingen forsøgt at indføre et objektivt mål for disses effektivitet, på trods deres enorme sociale indvirkning. Med henblik på at skabe et sådant mål blev der udviklet fire uafhængige strategier ved engelske universiteter. Den ene strategi var at skabe en para- meter, kaldet Judgment eller J-værdi. Det skete i forbindelse med et projekt: Nuclear Risk Issues: Environ- mental, Financial and Safety, NREFS, som blev startet af professor Philip Thomas fra Bristol University i 2012. Prof. Thomas udviklede J-værdien i 2000’erne for at hjælpe ingeniører med at beslutte, hvilke sikker- hedssystemer, der giver den bedste værdi for pengene. For nylig er J-værdien blevet brugt til at vurdere effektiviteten af nedlukningsforanstaltninger under COVID-19-udbruddet. J-værdien bygger på en meget anvendt økonomiindikator kaldet Life Quality Index, som er en etisk måde at kombinere forventet levealder ved fødslen med bruttonationalprodukt (BNP) pr. person for at bestemme, hvor mange penge det giver mening at bruge på at reducere eksponering for risiko. Metoden er blevet anvendt på de to store nukleare katastrofer, Tjernobyl og Fukushima. Man finder, at efter Tjernobyl blev 5 til 10 gange for mange mennesker evakueret og efter Fukushima skulle der slet ikke have været nogen evakuering.  Kilde

UAE’s første reaktor leverer strøm

I juli 2012 blev den første beton leveret til reaktor 1 af det nye kernekraftværk Barakah i De Forenede Arabiske Emirater. Den 19. august 2020 blev reaktoren koblet til elnettet og der forestår nu nogle måneders test inden den egentlige kommercielle produktion indledes. Det er et firma fra Sydkorea, som har stået for byggeriet af den 1345 MWe store reaktor. På samme sted er der 3 andre reaktorer under bygning. Elektriciteten vil delvis blive brugt til afsaltning af havvand.  Kilde.

Varmebølger påvirker alle elproducerende anlæg

Under varmebølger må de franske kernekraftværker, der henter kølevand fra en flod, ofte reducere effekten for at undgå, at vandet i floden bliver for varmt. Nu peges der på, at andre energikilder heller ikke har det godt i varmen. Vandkraft kan have for lidt vand i magasinerne. Vindkraft kan være reduceret pga. højtryk og vindstille. Solceller har deres optimale produktion ved 25 oC og kan ved højere temperatur miste over halvdelen af effekten. Fransk elproduktion den 18. august illustrerede forholdene!  Kilde.

 

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk

KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger.                    12. sep. 2020/BLA

 

Comments

Comments are closed.