Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 83, 4. feb. 2019

Mulig mangel på el i Sverige

Den 21. januar kunne svensk TV oplyse, at elmangel truer i dele af Sverige, bl.a. i Malmøområdet. ”Voksende byer, elektrificering af samfundet og nye industrier har medført, at dele af landet nu risikerer elmangel………For tre år siden havde vi ikke det problem.” Det udtalte en repræsentant for Svenska Kraftnät, som er den svenske pendant til Energinet.dk, til svensk TV. Kilde.

Omstilling af svensk elproduktion

Hosstående tabel kan belyse situationen for svensk elforsyning. Fra 1998 til 2017 er kernekraftens produktionsevne (kapacitet) mindsket med 1.992 MW, og vindkraftens er øget med 6.433 MW. Energiproduktionen er tilsvarende mindsket for kernekraft med 7.887 GWh og øget for vindkraft med 17.291 GWh. Den tilkomne vindenergi er dermed godt og vel dobbelt så stor som den fragåede kerneenergi. Når der til trods herfor nu kan forekomme problemer, som ikke fandtes for tre år siden, så skyldes det, at en del af vind- energien kommer, når der ikke er brug for den. Den må så eksporteres. Kilde.

I 2038 er det slut med kulkraft i Tyskland

Den 6. juni 2018 nedsatte Forbundsregeringen i Berlin en kommission for ”Vækst, Struturændring og Beskæftigelse”, der blev bedst kendt som ”Kulkommissionen”. Den skulle indtil årets udgang finde ud af, hvordan man slipper af med det fossile brændsel kul i Europas største økonomi. Rapporten kom den 25. januar 2019, og den er på 336 sider. Det er ikke en rapport om, hvordan strømforsyningen skal klares uden kul, brunkul og atomkraft. Den beskæftiger sig med, hvordan de opståede problemer kan imødegås efter lukning af kraftværker fyret med kul og brunkul og af brunkulsminer. Budskabet er, at alle vil blive kompenseret! Planen er: i 2023 skal 3 GW brunkulskraftværker og 4 GW stenkulskraftværker lukkes. I 2030 skal kapaciteten med de pågældende brændsler være højest 9 GW (BK) og 8 GW (SK). I 2038 skal alle kulværker være helt væk. Men der er knyttet en række betingelser til lukningerne: hvis planerne for udbygning af vedvarende energi, elnet og strømlagre ikke er opfyldt, så lukkes kulværkerne ikke. En uafhængig gruppe af eksperter skal hvert tredje år mellem 2023 og 2032 vurdere, om betingelserne er opfyldt! Kilde.

”Den dag, hvor strømmen blev knap”

I erhvervssektionen af Frankfurter Allgemeine Zeitung skrev journalisten Andreas Mihm den 11. januar en artikel med denne overskrift. Den fortæller om mange tilfælde af strømmangel i 2018, som dog kun rammer den energitunge industri. Private forbrugere og personer beskæftiget i kontor og butik mærker ikke noget. Artiklen kræver abonnement, men på REO’s hjemmeside er der en række citater på dansk. Kilde

Se mere på REO.dk

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger.
4. feb. 2019/BLA

Comments

  1. Varför tar inte Sverige och Danmark efter Finland och bygger nya moderna kärnkraftverk med utnyttjande av finska erfarenheter?

Comments are closed.