Energy Supply oplyser 13/11-2020: Den kystnære havvindmøllepark, Omø Syd, max. 80 møller, ca. 300 MW, er sat på pause. Man vil undersøge anlæggets indflydelse på fuglelivet i Smålandsfarvandet! . .…

Kina og General Electric bygger stort kul-kraftværk i Dubai Det svenske KLIMASANS bringer 13/11-2020 en overraskende nyhed: Det är ett kraftverk med fyra block för 600 MW vardera, totalt 2.400…

Kort Nyt nr 103

6. november 2020 0

Indhold:  Rapport for Hollands regering: “A-kraft billigere og sikrere end vind og sol”. – Systemomkostninger (prisen for landvind?). – Et elnet ude af balance. – Reaktorprojekt i Rumænien ud af…

REO’s generalforsamling blev holdt den 22. august 2020 i Cepos’s lokaler. GF blev udskudt to gange fra 21. marts pga corona-situationen. Alle de opstillede kandidater til bestyrelsen blev valgt/genvalgt, og…

REO’s professionelle analytiker, Civ. ing. Søren Kjærsgaard har udarbejdet en rapport om konsekvensen af at bygge ekstra 12,4 GW havvind de kommende år. Den dokumenterer, at det vil give meget…

De fleste af Danmarks ca. 85.000 private solcelleanlæg fik fra 2018 eller 2019 ændret afregningen fra nettomålerordning til flexafregning. De fleste ligger i gruppe 6, og de fik forringet afregningen…

Danmarks energiforbrug oplyses i en årlig statistik fra Energistyrelsen. “Energistatistik 2019” forventes at komme i slutningen af november 2020. “Energistatistik 2018”   Klik her:   Statistik 2018 Elforsyningen i Danmark kommer fra…