Mange tror, at man blot skal “lære” at gemme elektricitet fra vindmøller, når det blæser kraftigt – og bruge det, når det ikke blæser. Det korte svar er: Store mængder…

Den mest almindelige reaktortype (ca. 300 i verden) er en trykvandsreaktor (PWR), hvor princippet er vist på figuren. I reaktortanken (grøn) sidder brændselsstavene, der normalt indeholder ca. 3% U-235. når…

Climate Change 2014 (Fn’s Klimapanel, IPCC) udgiver rapporter, der beskriver klimaændringerne nu og den forventede ændring i fremtiden.Frederiksborg Amts Avis viste 13.11.2015 en sammenfatning af de mest kendte ændringer. Kort:…