Kort Nyt nr 113

18. september 2021 0

Indhold:  Tyskland på vej mod blackout?  - Italiens minister for økologisk omstilling gør op med miljøekstremister. - Vil nogen drukne Sverige i landets nukleare affald?…

Kort Nyt nr 112

19. august 2021 0

Indhold:  De globale klimamål kan ikke nås uden kernekraft. - Har IPCC skiftet holdning til kernekraft? - Større elforbrug dækkes af fossile brændsler. - "Tænk…

I direkte strid med "de grønne hensigter" og EU's klimabestræbelser lukker Tyskland reaktorer af politiske grunde. REO's formand, Bertel Lohmann Andersen, har udarbejdet en oversigt…