Det kræver en særdeles kraftig indsats af nå målet!

Hvor stor??? – Det er faktisk beskrevet mere konkret, hvad der skal gøres, hvis vi skal holde os under de berømte 2 grader.
Politiken udgav i 2009 en lille bog “Rejsen går til de varme lande”, hvor der på side 149 står, hvad Verden skal gøre. Det er hentet fra IEA, som jo er højeste sted:

Vi skal HVERT ÅR frem til 2050:
bygge 3750 havvindmøller
14.000 landmøller
32 kernekraftværker
20 naturgasværker med CCS (deponering af CO2)
35 kulfyrede kraftværker med CCS
215.000.000 solcelleanlæg
80 solkraftværker
100 biomassekraftværker
130 geotermiske anlæg
og vandkraftværker (antal ikke oplyst)
Desuden nævnes. energieffektivisering, elbiler, brændselsceller + varme fra solvarmeanlæg.
Og det understreges, at hvis vi gør mindre af nogle ting, skal vi gøre mere af de andre. Det er faktisk logisk!
Nogle vil nok især modsætte sig at bygge så mange kk-værker.
Men husk, at alene Frankrig i en periode i firserne færdiggjorde et kernekraftværk hver sjette uge. Hvis dette blev gennemført i alle industrilande, så har vi en chance for at begrænse klimaændringerne.