Olieselskabet BP udsender hvert år i juni en oversigt over de fleste landes energi-produktion og forbrug.
Den nyeste er: BP Statistical Review of World Energy, june 2015, der lige er udkommet.
Den er på en måde REO’s bibel, for den indeholder energi-data for de fleste lande: Olie, kul, naturgas, kernekraft, vandkraft og fornybar energi (VE).

Verdens totale energiforbrug voksede kun 0,9% fra 2013 til 2014. Det er mindre end de foregående år. Ialt var energiforbruget 12.928 mio. ton olie–ekvivalent.
Olieforbruget voksede 0,9%, gas: 0,4%, kul: 0,4%, kernekraft: 0,6%, vandkraft: 2,0%, fornybar energi: 12% og flydende biobrændsler: 7,4%.
Verdens energiforbrug fordeler sig således: 33% olie, 30% kul, 24% naturgas, 4,4% kernekraft, 6,8% vandkraft og 2,4% “vedvarende energi”.

Læs rapporten her