Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Hvis vi kun ser på det CO2-udslip, der kommer fra aktiviteter i Danmark, – så er det korrekt!

Men siden 1990 har vi mangedoblet vores import af varer fra især Kina. Det betyder, at en stor del af CO2-udslippet blot er flyttet til bl.a. Kina. – Og da det er det samlede globale udslip, der påvirker klimaet, er de ca. 30 % dansk reduktion ikke et mål for vores faktiske klimapåvirkning.

Ifølge Global Carbon Atlas er den faktiske reduktion kun ca. 7 %, og andre kilder påstår, at der slet ikke er sket en reduktion!

Det er ikke alene importen af varer, der påvirker reduktionen. Der er også danske virksomheder, der siden 1990 er flyttet til udlandet og derfor ikke tæller med i CO2-regnskabet. Og dertil kommer, at mange virksomheder i Østen producerer varer mindre effektivt og derfor udsender mere CO2, end hvis produktionen lå i Danmark.

Det bør nævnes, at den danske skibsfart (A.P. Møller, m.v.) og danske fly ikke er medregnet i det danske CO2-regnskab! – Især for skibsfarten ville det være urimeligt at medregne hele CO2-udslippet i det danske regnskab, da næsten al fragten sker fra og til andre nationer.