REO’s talknuser, Søren Kjærsgård, har udarbejdet to meget grundige rapporter, en om dansk vindkraft 2013 og en om europæisk vindkraft 2013.

Dansk vindkraft 2013 viser hvor meget ydelsen (effekten) fra vores 4500 vindmøller varierer fra dag til dag.
De havde i 2013 en maksimal ydelse på 4770 MW, men leverede i snit kun 29% (= 1380 MW). Konklusionen er, at vindkraft i stor stil kun virker, så længe der er back-up-kraftværker, der træder til, når det ikke blæser.
Se “Dansk vindkraft 2013” her

Europæisk vindkraft 2013 sammenholder vindmøllernes produktion i Danmark, Tyskland, Belgien, Frankrig, Spanien, Storbritannien og Irland.
Rapporten viser, at der er overraskende stor samtidighed mellem vindmøllernes el-produktion i alle disse lande.

Derfor er konklusionen, at den megen omtale af et “smart-grid-elsystem” i Europa ikke kan løse problemet med den svingende elproduktion fra vindmøllerne.
Vindmølleindustrien skylder derfor offentligheden en redegørelse for, hvordan vindkraften kan blive en væsentlig del af Europas (og verdens) energiforsyning.

Se “Europæisk vindkraft 2013” her