REO’s talknuser, civ. ing. Søren Kjærsgaard, har udarbejdet et sammendrag af Energistyrelsens statistik for årene 1990 til 2012.
Energikildernes årlige bidrag er både angivet som energibidrag i Joule (MJ, GJ, PJ) og som effekten i watt (W, kW, MW, GW).

Danmarks egenproduktion af olie, naturgas, vedvarende energi og affald er vist både som tabeller og som kurver (grafer).

Desuden Danmarks totale energiforbrug.
Det bemærkes, at til og med 2012 var produktionen større end forbruget. Vi eksporterede energi.
Men 2012 var det sidste år, hvor dette var opfyldt. Det skyldes, at olie- og naturgasudvindingen er aftaget så meget, at vi nu importerer energi især olieprodukter.

Desuden importerer vi elektricitet, når det ikke blæser. Og en voksende mængde træpiller til kraftværker (og lidt til brændeovne).

Nogle kraft-varmeværker har de seneste år også importeret affald til forbrænding!

Se rapporten her