Den hedder “Omstillinger” og består af 22 plancher, der udgør et debatindlæg til brug ved foredrag, på skoler m.v.
Serien kan ses på 10 – 15 min. Den er produceret september 2014.

Plancherne forklarer overskueligt:
1+2. Vi skal omstille el- og energiforsyningen, hvis vi skal undvære kul, olie, gas og kernekraft i fremtiden.
3. Den historiske omstilling: dansk udslip af CO2 fra kul, olie og gas 1970 – 2010.
4. Omstilling 2000 – 2050. Nu er det især vindkraft, som næsten alle politikere glorificerer.
5. Men hvorfor kan vind ikke stå alene? Det vises tydeligt her.
6. Kan et europæisk elnet ikke udligne el fra vind? – Nej, se produktionen fra 7 EU-lande.
7. Men kan sol + vind ikke løse problemet? – Se kurver for vinteren i Tyskland. December 2013.
8. Tilsvarende for sommeren, juli 2014. Også Tyskland.
9. Kan biobrændsel redde vindkraftens problem? Vi importerer nu 2 mio. ton træpiller om året.
10. Et nyt problem: Hvad nu, hvis også andre EU-lande vil satse på træpiller?
11. CO2-udslippet er reduceret i Danmark, men mere i Sverige. – Hvorfor mon?
12. Se også Østrig og Frankrig: Uden atomkraft – og med atomkraft!
13. Verdens energiforbrug vokser. Se kurver for1965 – 2011.
14. Er atomkraft dyr. Både og! – Se prisen for svensk kernekraft.
15. Det finske Olkiluoto-kraftværk bliver dyrt pga. for lang byggetid. Bør kun være 5-6 år.
16. Er atomkraft bæredygtig? 10 svenske reaktorer leverer ca. to gange Danmarks elforbrug…
– og producerer på 70 år ca. 12.000 ton affald, hvoraf det meste kan anvendes i fremtidens reaktorer.
17. Sverige er med til at udvikle 4. generations reaktorer, der kan genanvende brugt brændsell.
18. Sverige planægger at bygge forskningsreaktor, der skal eksperimentere med dette.
ad 17 og 18: Som konsekvens af pkt. 16, er alle svenske projekter (midlertidigt?) lagt i mølpose.
19. Når/hvis det fungerer, vi potentialet være enormt: nok brændsel til 1000 år!
20. Norge afprøver (i Halden) at tilsætte thorium til uran-brændsel. Thorium har mange fordele.
21. Mange klimaforskere og IPCC erklærer nu, at klimaudviklingen kræver satsning på atomkraft.
22. Men i Niels Bohrs Danmark har vi hverken forskning eller undervisning i denne teknologi!

Spørg REO, hvis der er brug for flere oplysninger. Kommentarer er velkomne!

Se plancherne her