DONG, nu Ørsted, solgte i 2017 strøm, der kom 100 % fra danske havvindmøller! Da dette naturligvis ikke er korrekt, klagede REO den 4.12.2017 til Forbrugerombudsnanden.

Det nyeste er, at en datamatiker, Olivier Corradi, i Politiken, den 3.9.2018 oplyser, at den danske ordning, hvor man kan købe “grønne certifikater”, og derefter sælge “grøn strøm” fra vindmøller, bør afskaffes.

Af to grunde:

Dels er det vildledende, fordi strømmen naturligvis fra kommer fra andre energikilder, når det ikke blæser,

– dels skader de den “grønne omstilling”. Det gør de, fordi de, der køber certifikaterne, fristes til at tro, at nu har de gjort noget for klimaet, – og så tager de måske en ekstra flyvetur til Thailand!!

OC fremlagde sin kritik ved en teknik-konference i København den 5. – 9. september 2018.

**

REO har derfor skrevet til forbrugerombudsmanden og tilføjet ønsket om at de “grønne cetifikater” også tages op til vurdering.