Indhold: Voksende interesse for små reaktorer i UK. – Storbritannien: trods 18 % mere landvind kapacitet, 8 % mindre el fra landvind i 2016. – Flere scenarier for fremtidens elforsyning i Storbritannien. – Hvad sker der nu med Tysklands ”Energiewende”? – Atter ”SMOG” i London.

Kort Nyt nr. 66