Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

I Ingeniøren beskrives de kommercielle problemer i atomkraftindustrien, og der konkluderes at atomkraft fremover må være et statsligt anliggende. Det kan der være en pointe i, men det ville være mere overbevisende, hvis der også blev set på årsagerne til problemerne.

Politikere og embedsmænd lægger uden videre sten i skoene på atomkraftindustrien. Merkel mangeårige milliardinvesteringer i atomkraft uden erstatning. Det er gift. Amerikanerne pålægger nye voldsomme krav til sikring mod fly, uden det rigtigt står klart at det er nødvendigt. Det er gift.

Men ikke mindst, har man lavet et afregningssystem med støtte til vind og sol, og med pligt til at aftage til laveste auktionspris i meget korte tidsintervaller uden hensyn til forsyningssikkerhed. Så forsvinder rentabiliteten fra investeringstunge pålidelige energikilder som atomkraft. Det duer ikke, at atomkraften kun får betaling når vinden ikke blæser, for en reaktor koster helt det samme uanset om den producerer til elkunderne eller ej. Skal atomkraft fungere må man enten droppe skævvridningen til vindmøllernes fordel, eller skævvride endnu mere til fordel for atomkraft.

Ingeniørens konklusion forbliver nok den samme; at atomkraft er et statsanliggende, men det er fordi politikere og embedsmænd ikke kan dy sig fra at manipulere med atomkraften på både regler og pris, hvis ikke politikerne selv har noget på spil. Og det er ærgerligt.

Uanset hvem, der betaler, så er atomkraft stadig den bedste energiform, og den eneste teknologi, der kan gøre noget for at bekæmpe klimaforandringer.