Cand.scient. (fysik) og Ph.d. (elektronik).

REO’s 46. ordinære generalforsamling med efterfølgende gæsteforedrag om elsystemkrisen og udsigterne for ny kernekraft i Sverige afholdes

Lørdag den 25. marts 2023 kl. 11.00

hos CEPOS, Landgreven 3, 1301 København K

Det bliver også muligt at deltage i generalforsamlingen online. Mere info senere.

Kære REO-medlem
Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling i REO. Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Medlemskontingent for det kommende kalenderår fastsættes
  5. Hvert andet år valg af formand, som tillige skal være medlem af bestyrelsen.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Ad. 4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent nemlig: Enkeltpersoner 300 kr., ægtepar 400 kr., studerende 50 kr. og firmakontingent 1500 kr.

Ad. 5 og 6: Bestyrelsens forslag vil fremgå af den endelige dagsorden, der sendes ud sammen med en påmindelse senest den 11. marts. Denne påmindelse vil også indeholde mere info om deltagelse online.

Ad. 8. Der er ikke indkommet forslag.

12:30: Frokost: Vi håber på stort fremmøde, og foreningen byder på en sandwich og en vand. Deadline for tilmelding til frokosten (post@reo.dk ) er den 20. marts kl. 12.

Gæsteforedrag 13.30 – 15.00

Elsystemkrisen og udsigterne for ny kernekraft i Sverige

Den igangværende energikrise har ramt samfundet og husholdningernes økonomi hårdt. Strukturelle mangler i det svenske elsystem blev afsløret, da energikrisen ramte Sverige. Carl Berglöf er et af hovedvidnerne i bogen ”Elsystemkrisen”, og han beskriver, hvad problemerne er, og hvordan elsystemet kan forbedres for bedre at imødekomme samfundets behov.

Carl vil også beskrive sammenhængen mellem systemudfordringerne og kernekraft samt udsigterne for ny atomkraft i Sverige.

Mere information om bogen (på svensk): https://second-opinion.se/elsystemkrisen/

Bogen kan købes på: https://www.bokus.com/bok/9789152736630/elsystemkrisen/

Carl har siden 2017 været generalsekretær for Swedish Atomic Forum – kernekraftindustriens nationale forum i Sverige – og er senior-kernekraftrådgiver hos energibranchen ”Energiföretagen Sverige”.

Carl har en ph.d.-grad i reaktorfysik fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og har i seks år arbejdet hos det statsejede forsyningsselskab Vattenfall både inden for drift af eksisterende enheder og klargøring af ny kernekraft i Sverige. Carl blev for nylig tildelt Sveriges Kärntekniska Sällskaps ærespris for sine resultater inden for kernekraftkommunikation.