Cand.scient. (fysik) og Ph.d. (elektronik).

Paul-Frederik Bach arbejdede fra 1964 til 1997 hos ELSAM, hovedsageligt med planlægning af udbygning af transmissionsnet og kraftværker vest for Storebælt. Fra 1997 til pensionering i 2005 deltog han i opbygningen af den systemansvarlige virksomhed for Vestdanmark, Eltra. Særlig vægt fik tilslutningen til det nordiske spotmarked for el og indpasningen af vindkraft. Han har siden 2005 påtaget sig konsulentopgaver. På Paul-Frederiks hjemmeside kan man løbende finde aktuelle analyser af elmarkedet: http://www.pfbach.dk/

I foredraget kom Paul-Frederik bl.a. ind på:

  • Fra lastfordeling til nordisk elmarked. Markedskoblingen i Europa.
  • De internationale prisforskelle.
  • Transmissionsnettet, forsinkelser og flaskehalse.
  • Hvorfor bestemmer naturgassen engrospriserne for el i Europa?
  • Strategi for forebyggelse af blackout.