Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Sidste nyt:  Upræcise oplysninger. Nu meddeles det igen, at den sidste reaktor er lukket! – Det kaldes “en kold lukning”. Dette betyder, at den er maksimalt sikret imod krigshandlinger. Om de øvrige fem reaktorer ved vi kun, at de også er lukket.

1.9.2022. IAEA’s inspektører er nu på værket, men kun to forventes at blive der på ubestemt tid. IAEA foreslår, at der skabes en sikkerhedszone omkring værket. Det menes, at alle seks reaktorer p.t. er stoppet, men det vides ikke hvor længe.

27.8.2022. Der kommer hele tiden nye oplysninger om kraftværket. Alle seks reaktorer blev stoppet pga en brand, der beskadigede elledningerne fra værket. Nødkølingen af reaktorerne gik straks i gang, og nu meldes det, at mindst to reaktorer igen leverer strøm. – Der kan være et problem, når reaktorer pludselig stoppes og skal starte igen. Der dannes gassen xenon i brændselselementerne, og det kan medføre “xenon-forgiftning”. I praksis betyder det, at en reaktor enten skal genstartes inden ca. 1/2 time, eller der skal gå et par døgn, for reaktoren genstartes. – Dette er helt normalt.

Den 19/8 blev Putin og Macron enige om at lade IAEA’s inspektører besøge elværket. Det vides ikke, hvornår det finder sted, men det menes at ske en af de første dage i september.

Den 10/8-22:  Europas største kernekraftværk (6 reaktorer leverer ialt 5,7 GWe) ligger i det sydlige Ukraine, hvor kampene kommer tæt på.

Russerne erobrede allerede i marts kraftværket, men det er stadig ukrainske ingeniører, der betjener værket.

Selve reaktorbygningerne er beskyttet af solide indeslutninger (containments), men et lager for brugt brændsel ligger tæt ved værket, og hvis det rammes, kan der spredes radioaktivt materiale i lokalområdet.

En højspændingsledning er beskadiget, og derfor er en af reaktorerne stoppet. En anden kører på reduceret effekt.

Det forlyder, at Rusland vil give repræsentanter fra IAEA (det internationale atomenergi-agentur) adgang til at inspicere kraftværket. Frederiksborg Amts Avis meddeler 13/8, at IAEA ønsker at inspicere værket.

I Danmark har Bent Lauritzen fra DTU på DR-TV den 8/8 udtalt, at risikoen for en alvorlig ulykker er meget lille.

Kilder: Ing.dk, Politiken, Frederiksborg Amts Avis og DR.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.