Cand.scient. (fysik) og Ph.d. (elektronik).

Så er der en ny udgave af Kort Nyt på gaden. Denne gang med 5 korte historier.

  1. Grøn hydrogen står stadig over for betydelige tekniske og kommercielle udfordringer.
  2. Tyskland ser kun grønt hydrogen kommende fra vind og sol som bæredygtigt på lang sigt. Ikke kernekraft.
  3. Heliumkølet højtemperaturreaktor, HTR, er meget velegnet til fremstilling af hydrogen med termokemiske metoder.
  4. Den årlige elproduktion fra udbygningen af kernekraft i Frankrig i perioden 1980 til 2005 er stort set sammenfaldende med produktionen fra den bebudede udbygning af havvind i perioden 2020 til 2045.
  5. Dr.Ing. Humpich, en tysk ingeniør, der kender kernekraftbranchen indefra, spørger på sin blog “Was ist los in Dänemark”. Han spørger, hvilke myndigheder i hjemlandet for Seaborg og Copenhagen Atomics, der har viljen og evnen til at godkende og føre tilsyn med byggeriet af en “forskningsreaktor”?

Læs nyhedsbrevet Kort Nyt 124.