Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Danmark og de fleste andre lande har forpligtet sig til at reducere forbruget af især fossile brændsler.

Men er det lykkedes? – Her ses kurver for Verdens elforbrug øverst og Verdens energiforbrug nederst.

Figur 1: Verdens elforbrug. Klik på figuren for at se den i stor.
Fig. 2. Verdens energiforbrug. Figuren er hentet fra BP’s: Statistical Review of World Energy 2021.

Elforbruget vokser næsten overalt i Verden. Det skyldes dels, at flere og flere bruger el, dels at el er anvendeligt til stort set alle formål, og endelig skyldes det, at man (bl.a. i Danmark) ønsker at omlægge energiforbruget til el-forbrug (biler og tog, elvarme og varmepumper, m.v.). Kilde: IEA, juni 2022.

Kurverne for energiforbruget viser, at det er vokset – bortset fra et lille dyk ved finanskrisen i 2007-8 og et lille fald de sidste to år, hvor især Covid 19 medførte lav fly-aktivitet og mindre kørsel på vejene. Olieforbruget faldt 9,7 % og medførte, at totalforbruget af energi faldt 4,5%. – Det forventes at stige igen i 2022.

CO2-udslippet fra verdens energiforbrug er også vokset det meste af tiden, men langsommere end energiforbruget, da en voksende del af energien (nu ca.15%) kommer fra næsten CO2-fri energi (kernekraft, vandkraft og sol og vind).