Mange tror, at man blot skal “lære” at gemme elektricitet fra vindmøller, når det blæser kraftigt – og bruge det, når det ikke blæser.
Det korte svar er: Store mængder strøm fra vindmøller og solceller kan ikke gemmes, men små mængder kan gemmes i batterier og akkumulatorer. De fleste elbiler har f.eks. kun energi nok til 100-150 km kørsel, og batterierne er meget tunge og dyre. En undtagelse er Tesla 85, der kan køre 300-350 km på en opladning. Batteriet er på 85 kWh og vejer 550 kg!
Vandkraft: Lande med vandkraftværker kan gemme energien, ved at skrue ned for effekten, når det blæser. – Men så er det vandet, man gemmer – ikke strømmen. Men det virker.
El-energi KAN gemmes kemisk, hvis den (ved elektrolyse) producerer brint, der kan lagres. Og så kan brinten (i brændselsceller) igen producere strøm. Men det er dyrt, og virkningsgraden kommer ned på 30 – 35%. Man er flere steder begyndt at benytte brint til drift af personbiler og busser, men det har endnu kun marginal betydning.
Batterier: I Braderup i Tyskland har Robert Bosch AS nu opstillet et forsøgsanlæg til oplagring af lidt større mængder el. Anlægget har en kapacitet på 3 MWh = 3000 kWh og kan levere en effekt på ca. 2,33 kW. – Anlægget kan gemme strøm til 10 boliger i en måned eller til 300 boliger i et døgn.
Der benyttes to forskellige typer batterier. Det ene bliver installeret i en bygning på 150 m2, mens det andet placeres i store stålcontainere på et areal på ca. 350 m2. Installationens samlede areal med teknikbygning og parkeringspladser er på ca. 2.500 m2. Som 3 danske villahaver. Batteriet i Braderup et af de største af sin art i Europa.
Vi kender ikke prisen for anlægget, men et kvalificeret bud er en gemme-pris på mellem 5 og 10 kr/kWh. Det er en MEGET dyr måde at gemme el-energi på!
REO forsøger at få oplyst præcise priser.

Se mere på