REO beregnede for årene 2005-2006 (og senere for 2007), hvor stor en del af vind-strømmen, der blev solgt til vore nabolande.
Resultatet var, at mellem en trediedel og halvdelen blev eksporteret.
Siden har vi fået et elkabel under Storebælt, og vi er blevet lidt bedre til at udnytte den svingende effekt fra møllerne.
Men i kraftig blæst er der et betydeligt “el-overløb”, fordi vores ca. 5000 vindmøller producerer mere strøm, end hele Danmark bruger!
Overskuddet sælger vi på den nordiske elbørs (Nord-pool), desværre som regel til lav pris.
Mange undrer sig over, at vi ikke kan stoppe vores almindelige kraftværker helt, når det blæser. Det skyldes dels, at kraftvarmeværkerne skal levere fjernvarme, dels at mange af dem ikke kan og må skrue så meget op og ned på kort tid.
Et af vindmøllernes problemer er jo, at de ikke leverer varme. Dette kan afhjælpes ved at benytte flere varmepumper i boligerne og montere elpatroner i fjernvarmesystemet, men det sidste er en dyr måde at få varme på. Der planlægges desuden flere store varmepumper i fjernvarme-forsyningen.

Læs rapporten her