Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Den mest almindelige reaktortype (ca. 300 i verden) er en trykvandsreaktor (PWR), hvor princippet er vist på figuren.
I reaktortanken (grøn) sidder brændselsstavene, der normalt indeholder ca. 3% U-235. når reaktoren kører, spaltes uran-kerner til en række mindre atomkerner, hvorved der dannes energi, der opvarmer vandet i reaktoren til ca. 300 grader.
Det varme vand i det grønne kredsløb opvarmer vandet i de to viste dampgeneratorer, og dampen ledes ved højt tryk (150 bar) til turbinen, der trækker strøm-generatoren. Strømmen sendes gennem en transformator ud på højspændingsnettet og fordeles til alle os el-brugere.
Det store køletårn til højre er ikke nødvendigt, hvis reaktoren bygges i Danmark. Vores atomkraftværker skal ligge ved havet og bliver kølet med havvand.
PS. Den mest udbredte fejl i artikler i danske aviser, er at vise billeder af køletårne i stedet for atomkraftværker! – Det skyldes især manglende viden hos journalister og redaktører!