Cand.scient. (fysik) og Ph.d. (elektronik).

For at holde den globale opvarmning nede og nå i mål med Parisaftalen har verden brug for kernekraft – meget mere kernekraft end i dag, lød konklusionen i en rapport fra FN’s Øko­no­miske Kommission for Europa, UNECE, i august 2021. En kernereaktor kan udvinde enorme mængder energi i forhold til andre kilder; men hvordan kan det lade sig gøre? For at blive klogere på dette inviterer REO til et online-foredrag ved Professor Hans Otto Uldall Fynbo, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Onsdag den 19. januar kl. 19.30-21.00

P.g.a. COVID-19-situationen vil foredraget kun blive afholdt online og ikke også i Fysisk Auditorium, Aarhus Universitet, som først annonceret. Tilmelding til foredraget online foregår på https://forms.gle/fUNk9CxRzTvDUKUu6. En video af mødet vil senere kunne findes på reo.dk

REO, Ren EnergiOpysning, arrangerer mødet, men det er åbent for alle interesserede. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i foredraget.

Hans Otto Uldall Fynbo er professor i eksperimentel kernefysik og forsker bl.a. i egenskaberne af lette atomkerner med særligt fokus på atomkerner, der er afgørende for processer i stjerner og stjerneeksplosioner. I foredraget vil Hans dog bevæge sig lidt udenfor sin egen forskning og give en generel introduktion til kernefysik og kernekraft, så du fremover har en bedre teknisk forståelse af emnet.

I foredraget vil Hans komme ind på bl.a.:

  • Introduktion til kernefysik og radioaktivitet.
  • Spaltningen af kernen og andre processor i reaktoren.
  • Hvordan virker et kernekraftværk, herunder moderator, kontrolstave, køling m.v.
  • Brændsels-kredsløbet.

I næste REO-foredrag fortæller Bente og Kurt Lauridsen om deres tid som fysikere ved Risø. Foredraget bliver afholdt i Storkøbenhavn i forlængelse af REO’s generalforsamling lørdag den 19. marts 2022 og vil også blive live-streamet.

Herunder kan du downloade en PDF-udgave af invitationen, som du er meget velkommen til at dele i din omgangskreds:

Kerne- og reaktorfysik foredrag

Comments

Comments are closed.