Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Et argument for at benytte kernekraft har i ca. 40 år været, at der ikke udledes CO2, og at kernekraften – klimamæssigt – burde erstatte brugen af fossile energier (olie, kul og naturgas).

REO skrev om det i et af vores temanumre fra 1978 og meget grundigt i pjecen DRIVHUSEFFEKTEN fra 1992. Siden har det i stigende grad været nævnt i klimadebatten.

Sidste nyt er, at EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, går ind for, at kernekraften betragtes som en “grøn energi”.

FN’s Økonomiske Kommission for Europa, UNECE udarbejdede i 2020 livscyklusanalyser for de fleste energikilder, og som det ses af figuren, udleder kernekraft pr. kWh mellem ½ og 1/3 af den CO2, som udledes fra vindkraft. – I livscyklusanalyser medregnes alt: materialer, bygning, drift og destruktion af anlæggene.