Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

El-produktionen fra sol og vind omtales uafbrudt både af politikerne og af medierne. Derfor tror mange, at sol og vind har langt større betydning end de faktisk har. REO sammenligner derfor den globale ydelse fra sol, vind og kernekraft.

Tallene finder man bl.a. i BP’s nyeste oversigt *), og sammenligner man el-produktionen fra vind, sol og kernekraft, viser det sig, at Verdens vindkraftværker i 2020 leverede 1591 TWh, solceller: 856 TWh og kernekraft: 2.700 TWh. – Men især forsyningssikkerheden er meget forskellig. Kernekraft ligger i toppen med en effektivitet (lastfaktor) på 77 %, vindkraft: 29,2 % og solceller: 16.8 %.

Solceller ligger lavest, fordi de kun leverer fuld effekt i solskin og meget lidt i gråvejr. Næsten ingenting morgen og aften, og slet ingenting om natten. I Danmark giver det en effektivitet på 12-15 %. Også vindmøllernes ydelse varierer voldsomt, – faktisk mellem nul i stille vejr og maks-ydelse, når det blæser kraftigt. Derfor er effektiviteten så lav.

Det er derfor meget forkert, når de fleste kun sammenligner kWh-prisen for el fra sol, vind og fra kernekraft. Forsyningssikkerheden er langt vigtigere end prisen.

*)  Se BP’s oversigt for 2020