Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Hvorfor stiger Jordens middel-temperatur, når atmosfærens indhold af klimagasser vokser ?
REO får tit dette spørgsmål, selv om fysikken bag klimaændringerne kan ses bl.a. på Wikipedia.
Den korte forklaring er her:

Visse gasser, især CO2, metan, freon og vanddamp har den egenskab, at de tillader synligt lys (f.eks. fra Solen) at passere, mens infrarød stråling (f.eks. varmestråling fra jorden) absorberes.

Dette kan ses i alle fysiske tabeller og leksika – og kræver derfor ikke yderligere dokumentation.

Før ca. år 1900 var der ligevægt, så solindstrålingen til jord og hav var i ligevægt med den udstrålede varme fra jord og hav. Og Jordens mideltemperatur var ca. 15 grader.

Nu er indholdet af især CO2 vokset fra ca. 0,03 % til 0,04 %, altså øget ca. 33% i løbet af de sidste 60-80 år.

Indstrålingen af lys fra Solen er omtrent konstant, men det øgede indhold af klimagasser absorberer nu mere af den udstrålede varme fra jord og hav, så lufttemperaturen øges – og dermed også jordoverfladens temperatur. – Det er altså et rent fysisk fænomen, som alle fysikere og vindenskabsmænd er enige om.

Klimamodellerne er en samling facts og ligninger, udvalgt af 2000 forskere (IPCC) fra hele verden. Altså et regneprogram, der tager udgangspunkt i kendte data – og beregner, hvor meget og hvor hurtigt temperaturen vi stige. Men der er mange variable, så der er en vis usikkerhed på resultaterne. Det skyldes også, at der er mange fænomener, der øger eller reducerer temperaturen, f.eks. antallet af skyer.

Derfor arbejder IPCC (siden 1997) på at forbedre modellerne, så beregningerne og resultaterne bliver mere præcise.​

For at gøre bestræbelserne mere konkrete (for politikerne) har man valgt “et ret tilfældigt mål” om at bremse mængden af klimagasser, så Jordens middeltemperatur højst vil vokse 2,0 grader i dette århundrede. – Desværre er det næsten tre gange mere end det, vi hidtil har målt, så det vil medføre væsentlig flere og større “vejr-hændelser”, end dem, vi nu oplever.

Derfor forsøger optimistiske klimafolk nu at holde temperaturstigningen under 1,5 grader.