Storbritannien vil nu øge sine bestræbelser på at reducere udsendelsen af klimagasser, især CO2. Derfor vil de satse langt mere på atomkraft, måske højtemperatur-reaktorer (HTGR = høj-temperatur-grafitmodereret-reaktor). Det fremgår af en meddelelse fra regeringen den 29-7-2021. Regeringen betragter HTMR som mest lovende, fordi den producerer varme ved meget højere temperatur (800 – 950 grader C) end almindelige vandmodererede reaktorer. De kan derfor producere brint og fjernvarme – foruden naturligvis elektricitet. Brint (H) kommer fra spaltning af vand (H2O) og kan benyttes til PtX-processer, altså til fremstilling af flydende brændstoffer, kulbrinter.

Nyheden – og princip-tegningen er hentet fra artikel på ing.dk den 4.8.2021. Se artiklen.

Se den britiske regerings udspil