Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Rederiet A. P. Møller (Maersk) har meddelt, at de efter en årrækkes udvikling af PtX-processer (produktion af flydende brændstoffer) vil kunne sejle CO2-neutralt ved at skifte fra olie til ammoniak, NH3. Kvælstof (N) kan hentes fra atmosfæren, og brint (H) kan fremstilles ved elektrolyse af vand – med el-energi fra især vindmøller.

REO’s analytiker, civ.ing. Søren Kjærsgaard, har beregnet, at det vil blive særdeles dyrt, og at processerne slet ikke er klar til køre i så stor målestok.

Læs rapporten her