Rapporten hedder helt præcist: “BP Statistical Review of World Energy 2021”, men gælder for 2020.

Den har i mange år været REO’s bibel, når vi debatterede energi- og klimasituationen i Verden.

Desværre er Danmarks tal så små, at vi de sidste par år IKKE har været med blandt de 18 europæiske lande i BP’s tabeller !! – Besynderligt, når vi af vore egne politikere vedvarende får at vide, at mange lande betragter os som “foregangsland” !!

Kort resume:

Verdens samlede energiforbrug faldt 4,5 %, især pga Covid-19, der stoppede en masse aktiviteter – især på transportområdet.

CO2-udslippet faldt derfor 6,3 %,   forbruget af olie: – 9,1 %,   gas:   – 2,3 %,   kul: – 4,2 %,  vedv.energi: + 9,7 %,  vandkraft: + 1,0 % og kernekraft: – 4,1 %!

Set fra et klimasynspunkt er det katastrofalt, at Kinas kulforbrug er kraftigt voksende, nu 3,2 mia ton/år. Det er mere end halvdelen at Verdens samlede kulforbrug !!!

Læs rapporten her