Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Det svenske energiselskab Vattenfall har sammenlignet klimavenligheden af atomkraft, vandkraft og vindkraft. De kommer frem til, at atomkraft ligger i top, vandkraft på anden pladsen og vindkraft som nr. tre.

Mere præcist udsender atomkraft: 2,5 g CO2/kWh, vandkraft: 4 gram CO2/kWh og vindkraft: 12 gram CO2/kWh.

Til sammenligning udsender naturgas: 500 g/kWh og kul: 850 g/kWh.

Se hele artiklen på ing.dk

Artiklen oplyser, at der er benyttet “livscyklusanalyser”, så alt fra minedrift, materialeforbrug, bygning, nedrivning og affalds-deponering er medregnet.