Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO har været aktiv i debatten siden 1976. Og vores meget omfattende “ENERGIKATALOGET” har her i foråret 40-års jubilæum. Om dette beretter vores formand, Bertel Lohmann Andersen:

ENERGIKATALOGET 40 ÅR

Den 15. maj 2021 var det 40 år siden REO udsendte ”ENERGIKATALOGET – Svar på kernespørgsmålene i den danske energidebat”. Det udkom i 1981 i form af et ringbind, hvor ca. 300 aktuelle påstande blev belyst med et kort og et langt svar. Initiativtager var daværende formand Hannah Kain, og hovedredaktøren var lektor ved DTU, Uffe Korsbech (død 2009). Kataloget blev sendt til alle medlemmer af Folketinget, dagbladenes redaktioner og udvalgte journalister.

Det fik dog ikke den gennemslagskraft, som REO havde håbet på, da den såkaldte energidebat udviklede sig i en anden retning. Nogle vil sige, at det i stedet for en debat blev en monolog, hvor de samme påstande fremførtes uimodsagt fra et stadigt voksende antal aktører. Interesserede kan se kataloget her på hjemmesiden – under UDGIVELSER (allerdybest nede!)