Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

En af “Ugens tophistorier” den 22.5.2021 i Ugeavisen Ingeniøren henviser til artikel fra 27.4.2021. Forskere i Tjekkiet vil udnytte brugt brændsel fra kernekraftværker til at levere fjernvarme til større byer. Tjekkiet har to kernekraftværker og ligger selv med brugt brændsel, der kan udnyttes på denne nye måde. Der satses i første omgang på enheder på 50 MW. – Et antal brændselselementer placeres i en reaktorlignende beholder (en Teplator) med passende afstand, så en kontrolleret kædeproces kan udvikle fissionsvarme til fjernvarmenettet. Desuden udvikler brugt brændsel også restvarme fra henfald af de tidligere dannede fissionsprodukter. – Elementerne opvarmer cirkulerende “tungt vand” (D2O), der i varmevekslere (de grønne) danner ca. 100 grader varmt fjernvarmevand. Brugt brændsel indeholder ca. 1 % U-235 og ca. 1 % plutonium, som begge bidrager til varmeproduktionen. – Grunden til, at der køles med tungt vand, er, at det absorberer langt færre neutroner end alm. vand.

Mange ting er ikke oplyst i artiklen, men vi (REO) gætter vi på, at varme-effekten (antal MW) skal kunne reguleres, f.eks. vha. kontrolstave, der absorberer neutroner præcis som i alm. reaktorer. Desuden indeholder brændslet store mængder U-238 (mere end 90 %), der kan spaltes af hurtige neutroner. Dette må også bidrage væsentligt til varmeproduktionen.

Mere, når flere oplysninger dukker op.