Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Det samlede danske energiforbrug steg 1,5 % i 1. kvartal. Kulforbruget steg 17 %. Benzin-forbruget faldt 11 % og diesel 3 %. Fly-brændstof faldt 70 %. Strømproduktionen fra vind faldt 27 %, mens strøm fra solceller voksede 17 %. Forbruget af biomasse steg 26 %. Mere kulde og mindre vind medførte større forbrug af kul og biomasse. Coronaen medførte meget mindre forbrug af benzin og fly-brændstof. – Figuren viser kun vindkraft-produktionen.

Se Energistyrelsens meddelelse om dette

Comments are closed.