Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

De fleste af Danmarks ca. 85.000 private solcelleanlæg fik fra 2018 eller 2019 ændret afregningen fra nettomålerordning til flexafregning. De fleste ligger i gruppe 6, og de fik forringet afregningen for den solgte strøm.

Før fik man næsten samme betaling for den solgte strøm, som man betalte for den købte strøm. Derfor hed det “nettomålerordningen”.

Nu er afregningen betydelig mere indviklet.

Læs her, hvordan de fleste solcelleejere nu får afregnet deres køb og salg af strøm.

Flexafregning for solcelleejere:

En typisk solcelleejer sælger overskudsstrøm til nettet, når solen skinner – og køber strøm, når solen ikke skinner.

1.  Hver måned betaler Vindstød for de kWh, der sælges til nettet den pågældende måned. De afregnes til ren markedspris, der normalt ligger mellem 10 og 40 øre/kWh.

2.  Det samlede antal kWh, der på årsbasis sælges til nettet, kan købes tilbage til markedspris plus ca. 10 % fortjeneste til el-handleren – og plus moms.

3.  Når året er gået, viser årsopgørelsen det samlede elforbrug, de betalte acontobeløb og restbetalingen. Desuden får man et solcelle-vederlag, hvis man på årsbasis har solgt mere til nettet end man har købt. Dette vederlag udgør p.t. 60 øre/kWh, men fratrækkes de udbetalinger, man i løbet af året har modtaget fra Vindstød.

De 60 øre/kWh gælder i 10 år fra den dato, man fik installeret solcellerne. De efterfølgende 10 år er beløbet 40 øre/kWh, og derefter kun markedsprisen.

Forringelsen af ordningen skyldes altså, at der nu betales moms og fortjeneste for den strøm, der købes tilbage, samt at der kan være forskel på markedsprisen på salgs- og købstidspunktet.

Energinet har beregnet tabet for 1500 solcelleejere ved overgang til flexafregning, og oplyser, at tabet meget sjældent er mere end 500 kr om året.

Kunder hos SEAS-NVE kan beregne deres eget tab ved at gå ind på www.seas-nve.dk/kundeservice/solcelleberegner. Der kan man indtaste sine egne data og omtrentlige markedspriser og få et bud på tabet.

Der er to konklusioner:

1.  Afregningen for solceller er forringet en del mindre, end de fleste er klar over.

2.  Jo mere af solcellestrømmen, man selv kan udnytte, mens den produceres, jo mere fordelagtigt er det at have solceller.

REO modtager meget gerne kommentarer eller forbedringer på hs@reo.dk