Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 98, 8. juni 2020

EU-kommissionens plan for genstart efter Coronakrisen ser bort fra kernekraft

Den europæiske atomindustris brancheforening, Foratom, beklager, at EU igen ser helt bort fra kernekraft: Hvis EU ønsker en energiforsyning uden fossile brændstoffer, så behøves europæiske energikilder, der er rene og styrbare. Kernekraft har en betydelig forsyningskæde, som er baseret i Europa, og i dag beskæftiger ca. 1 mio. personer i EU og som bidrager til økonomien med 450 mia. €. Det er op til fire gange mere pr. energienhed, end andre lav-CO2 kilder. Kilder: FORATOM, PDF

Flydende kernekraftværk i drift i det nordøstlige Rusland

For to år siden blev det russiske, flydende kernekraftværk Akademik Lomosonov slæbt igennem Storebælt. Det er nu ved Sibiriens nordkyst ud til Det Østsibiriske Hav. Det har to reaktorer, som hver kan producere 35 MW el, 300 MW varme eller 240.000 kubikmeter ferskvand i døgnet. Kilde.

Kulkraftværk Datteln 4 i drift

Den 30. maj gik et kæmpe kulfyret kraftværk ved Hamburg i drift. Det er på ca. 1100 MW, som fordeles til flere aftagere, dels det offentlige elnet (642 MW), dels Deutsche Bahn (413 MW). Spændingen hørende til sidstnævnte omdannes fra den normale frekvens på 50 Hz til de 16,7 Hz, som de elektriske tog kører på. Tidligere var en af leverandørerne til DB kernekraftværket Neckarwestheim i Baden Württemberg, som nu er lukket. Desuden kan Datteln levere fjernvarme til 100.000 boliger. I klimasammenhæng forsvares åbningen med, at ældre, mindre effektive kulkraftværker lukkes. Kilde, Kilde.

Anstrengt elforsyning i Sydsverige

Energikoncernen Uniper advarer om, at de faldende elpriser kan forværre den anstrengte forsynings- sikkerhed i Sydsverige, hvor der allerede er underskud på elproduktionskapacitet. De lave elpriser gør det umuligt at planlægge nye styrbare kraftværker eller at genoptage driften af anlæg, som er lukket. Truslen om elmangel i bl.a. Stockholm og Malmø skabte sidste år stor uro i erhvervslivet. Kilde.

Svenske Forsmark 2 reaktor øger effekt med 220 MW

I denne situation er det et lyspunkt, at reaktoren Forsmark 2 nu har fået tilladelse til at producere 220 MW mere el end før. Opgraderingen bringer reaktoren fra 900 MW til 1120 MW. De ekstra 220 MW kan ikke ses i landskabet, da reaktoren ser ud som før. Ejeren, Forsmarks Kraftgrupp, ansøgte i 2005 om tilladelse til ombygningen. Den blev godkendt af regeringen i 2010. I 2012 fik kraftværket tilladelse til prøvedrift og i 2013 nåede reaktoren op på 1120 MW. Efter yderligere 7 år er den endelige tilladelse nu kommet. (Den ekstra effekt hjælper dog ikke stort i Sydsverige, da transmissionsledningerne ikke er på plads endnu. bla). Kilde.

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 8
. juni 2020/BLA