Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 97, 4. maj 2020

Den beregnede pris på elektricitet

Det påstås ofte, at vindmøller på land er den billigste måde at producere elektricitet på i fremtiden. Denne påstand hviler på beregning af ”den udjævnede elpris”, LCOE, Levelized Cost of Electricity. I beregningen indgår prisen for at opføre kraftværket, hvor mange kWh det kan levere pr. år i den forventede levetid og de forventede driftsudgifter. Allerede i 2013 gjorde nogle tyske fagfolk opmærksom på, at der i tilfælde af variable energikilder mangler noget i regnestykket: når en vindmølle ikke kører rundt i blæsevejr pga. over- produktion af el, så producerer den mindre, end man havde regnet med. Derfor bliver prisen pr. kWh større. Hertil kommer prisen for reservekraft til vindstille perioder. De foreslog, at LCOE erstattes af System LCOE. Det fremgår af artiklen, at en beregnet LCOE på 60 €/MWh for vindkraft ved 40% dækning med vindkraft i deres modelsystem kan føre til en System LCOE på ca. 106 €/MWh. Kilde. 

Møllevinger ender som skrot

Kort Nyt 94 fortalte om vindmøllevinger i USA, der ender som skrot. Nu er turen kommet til Danmark, hvor vingerne fra verdens ældste havmøllepark, Vindeby ved Nakskov, nu ender som skrot. På den ene side er det godt, at vingerne ikke er radioaktive. På den anden side betyder det, at deres halveringstid er uendelig. Kilde.

 

Også i USA lukkes kernereaktorer af politiske grunde

Godt 60 km nord for New York ligger kernekraftværket Indian Point med to reaktorer i drift. De leverer årligt ca. 16 TWh CO2-fri el, svarende til knap halvdelen af Danmarks forbrug. Men nu vil New York’s demokratiske guvernør, Andrew Cuomo, have dem lukket, den første allerede nu. Den anden i april 2021. Guvernøren forestiller sig, at deres elproduktion skal erstattes af sol og vind med back-up af gas.  Kilde  (ikke at forveksle med https://www.theclimatecoalition.org/ !!!)

Finlands sjette reaktor under bygning

Ved den nordligste del af Den Botniske Bugt skal russiske Rosatom opføre Hanhikivi 1, en 1200 MW reaktor, for det finske selskab Fennovoima. Det sker via det finske datterselskab, RAOS Project Oy, som for nylig blev inspiceret af den finske tilsynsmyndighed STUK. For første gang i historien skete det via SKYPE. STUK-eksperter vurderede funktionaliteten af styringen af ordrer på firmaportalen, og bemærkede de fremskridt, der er gjort med styring af grænseflader og dokumentation, og roste også kvaliteten af teknisk support ved inspektion af en fjern byggeplads. Hanhikivi 1 forventes åben i 2027. Kilde.

 

Borgerforslag om kernekraft

I marts 1985 besluttede Folketinget med stemmerne 79 for og 67 imod, at kernekraft ikke skal indgå i energiplanlægningen. Alle med stemmeret til folketingsvalg kan stille et forslag på borgerforslag.dk, hvis mindst 3 personer vil være medstillere på forslaget, og det overholder reglerne for ordningen. Hvis 50.000 borgere herefter støtter borgerforslaget, kan det blive fremsat som beslutningsforslag, behandlet og stemt om i Folketinget. Kilde.

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 4
. maj 2020/BLA