Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Fhv. laboratoriemekaniker Per Brøns, Roskilde, er død 88 år gammel. Han blev uddannet som radartekniker ved flyvevåbenet, bl.a. med ophold i USA og Italien. Efter hjemsendelse som fenrik fra forsvaret arbejdede han et par år med radar ved firmaet Terma. I 1958 grundlagdes Atomenergikommissionens Forsøgsanlæg på halvøen Risø ved Roskilde.

Hele idéen appellerede til Per Brøns, som havde oplevet 1930’ernes fattigdom og derfor gik stærkt ind for det socialdemokratiske projekt om udvikling for folket. Ligesom i Sverige var tanken om atomenergiens fredelige anvendelse drevet frem af socialdemokraterne, i Sverige af Tage Erlander, i Danmark af Viggo Kampmann og H. C. Hansen.

I marts 1958 startede Per Brøns på Risø, hvor han først arbejdede med strålingskontrol, senere med udvikling af apparatur til måling af små mængder af radioaktivitet. De sidste mange år indtil den velfortjente efterløn i 1998 arbejdede Per Brøns på Helsefysisk Afdeling, hvor opgaverne var af mange forskellige slags, hvilket passede med hans alsidige evner og interesser.

Da 1968-kulturrevolutionen i form af modstand imod atomkraft skyllede ind over landet i 1970’erne var Per Brøns én af meget få medarbejdere på Risø, som satte hælene i overfor vildledende oplysning. Det skete ved mange indlæg i dagspressen og ikke mindst ved oprettelse af foreningen Reel Energi Oplysning, REO, som stadig eksisterer. Per Brøns kombinerede faglig indsigt med en sund fornuft, som sammen med en vel udviklet sproglig formuleringsevne gjorde ham til en tungtvejende aktør i debatten.

Efterspørgslen efter den slags viste sig dog at være ringe, hvilket naturligvis var en skuffelse for Per Brøns. Men han har efterladt sig skriftlige spor, dels som redaktør af bladet Ren Energi, dels i form af flere bøger: Vort strålingsmiljø (1991) og Vor radioaktive klode (1995), begge sammen med dr. phil. Heinz Hansen. Per Brøns nød et aktivt otium sammen med sin familie, men var i en årrække plaget af sygdom. Æret være hans minde. 

Bertel Lohmann Andersen, fhv. formand for REO

Der findes stadig en hjemmeside med flere oplysninger om Per: www.perbroens.dk