Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 96, 6. april 2020

Usikkerhed om EU’s klimaplan

Præsident Roosevelts berømte plan for genopretning af økonomien i 1933 fik navnet ”New Deal”. Det har inspireret repræsentanter for Demokraterne i USA til at kalde deres plan for omstilling af det amerikanske samfund i en grøn retning for ”New Green Deal”, hvilket har inspireret stærke kræfter i EU til at indføre en ”European Green Deal”. Det var før coronakrisen. Nu er planen under beskydning fra flere kanter. Forbes, Greentech Media.

Coronakrisen bringer et gammelt spørgsmål frem: prisen på et menneskeliv

Det er et regnestykke, som de fleste helst vil undgå at udføre, men som kan gennemføres efter større beslut- ninger af samfundsmæssig betydning. I forbindelse med energiforsyning har den slags været gennemført i årtier. Kilde.

Rusland har succes med eksport af kernekraftværker

Siden V. Putin kom til magten i 1999 har Rusland solgt mere nuklear teknologi til udlandet end USA, Fran- krig, Kina, Sydkorea og Japan tilsammen. Kunderne findes i Europa, Asien og Afrika. Projektet styres af firmaet Rosatom, som har mere end 250.000 ansatte. Nær byen Astravets i Hviderusland, ikke langt fra grænsen til Litauen, bygges to reaktorer, som forventes i drift indenfor et år eller to. Hidtil er 95% af landets elektricitet produceret med russisk gas. Med de to reaktorer i drift bliver der mere gas at sende til Vest- europa via Nordstream 1 & 2. Kilde

Rusland førende indenfor reaktorteknologi

Verdens første elproducerende kernereaktor, EBR1, var baseret på hurtige neutroner, dvs. neutronerne skulle ikke bremses ned i en moderator for at få kædereaktionen til at køre. Det var i december 1951. Udviklingen gik dog hurtigst for vandmodererede reaktorer. Men fra 1964 til 1994 kørte EBR2, som i sit sidste årti blev kaldt IFR, Integral Fast Reaktor. Det foregik ved Argonne National Laboratory i USA. Nøgle- ord: 60 gange bedre udnyttelse af uran, meget mindre langlivet affald, gennemprøvet sikkerhed. Men i 1994 blev videreførelsen af projektet stoppet af Clinton-administrationen. Andre projekter i Tyskland, Frankrig og UK blev ligeledes opgivet. Hermed overlod Vesten sin førerposition til Rusland, hvis næst- største reaktor af typen hurtig formeringsreaktor, BN-600, netop har fået forlænget driftstilladelsen til 2025. Den har siden 1981 leveret knap 76% af den teoretisk maksimale energi. Kilde

Kan atomkraftens output varieres?

Det påstås ofte, at atomkraftværker skal køre med konstant output-effekt (MW), hvoraf konkluderes, at de ikke passer sammen med sol og vind. Dette spørgsmål belyses i følgende artikel, som også ser på kommende små reaktorers evner til at justere produktionen efter forbruget. Kilde

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 6
. april 2020/BLA