Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 86, 2. maj 2019

Hvad er et relevant mål for klimaindsats?

Der er en hed diskussion af den indsats, som man kan gøre for klimaet. Mange bruger antallet af lovede havmølleparker som et mål for indsatsens effektivitet. Men i nedenstående link kan man finde et andet mål: tilvæksten af antal kWh fra lav-CO2 energikilder i en periode på 10 år, målt i (kWh/person)/år. Det viser sig, at 9 lande, der investerede i kernekraft fra midt i 1970’erne til ca. 1990 havde en tilvækst på mellem 140 (USA og Japan) til 640 (kWh/person)/år (Sverige). Dansk investering i sol og vind i perioden 2004 til 2014 når næsten op på det omtalte minimum for USA og Japan, men ligger langt under Frankrigs og Sveriges resultater ved investering i kernekraft. Bemærk de forskellige tidsperioder, der en angivet yderst til højre. Kilder: Forbes og Sciencemag.org.

Splid hos myndigheder og energibranche i flere lande

Fra Spanien over Canada til Californien strides forskellige dele af branchen for såkaldt vedvarende energi om tidligere indgåede kontrakter. Herhjemme har vi ikke hørt noget om Anholt havmøllepark, hvis ejer DONG/ØRSTED fra 2013 til 2025 modtager 1,05 kr/kWh samtidig med, at vindkraft dagligt fremhæves som den billigste energiform. Kilde.

 

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 2
. maj 2019/BLA