Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Ren Energioplysning, REO

www.reo.dk, info@reo.dk
KORT NYT 82, 14. jan. 2019

Nytårsbudskab fra Bill Gates

I sin nytårs-blog skrev Bill Gates bl.a. om klima og energi. Han konstaterede, at udslippet af CO 2 gik op i
2018, hvilket bestyrker ham i, at vi skal have et gennembrud for ren energi. Han nævnte, at mange
forventer, at billigere VE vil løse problemet. ”Men sol og vind er ustabile energier og det er usandsynligt, at
vi snart vil have meget billige batterier. Jeg er glad for sol og vind, og vi skal brug dem, hvor det giver
mening”…..”Kernekraft er ideel til at tage sig af klimaændringer, fordi det er den eneste lav-kulstof energi i
stor skala, som er tilgængelig 24 timer i døgnet.” Kilde

Ghana ønsker kernekraft

Det vestafrikanske land Ghana, som har store olieressourcer, forbereder opførelse af et kernekraftværk.
Det har direktøren for Ghanas Atomenergi Kommission, professor Benjamin J. B. Nyarko, udtalt. Han
sagde, at atomenergi er et billigere end andre energikilder, har en fortløbende produktion og kan køre i 18
måneder uden stop. Ghana har i over 20 år haft en forsøgsreaktor, som stadig er i drift. Kilde

Fremskridt for energilagring!

Energiselskabet Ørsted har nu sat et kommercielt batterilager i drift. Det har en effekt på 20 MW og er
placeret ved Carnegie Road i Liverpool, Storbritannien. Det benyttes i forbindelse med en vindmøllepark på
90 MW. Ørsted leverer to forskellige kommentarer: A: ”Vi har en vision om at skabe en verden, der udeluk-
kende kører på grøn energi, og det betyder, at vi får brug for mere end bare en grøn energiproduktion.
Derfor investerer vi i energilagringsanlæg som Carnegie Road for at fremskynde overgangen til et smartere
elnet med mindre CO 2 -udledning. Batterier og andre innovative lagringsteknologier vil udgøre en vigtig del
af et integreret, grønt energisystem, hvilket er nødvendigt for at sikre, at vi i fremover kan tænde lyset uden
at skade Jorden”, siger Matthew Wright, direktør for Ørsted UK. (Batterier skal altså være med til at redde
kloden. Det oplyses dog ikke, hvor mange MWh batteriet kan lagre.)
B: ”Batterilagringsanlæg er af natur dynamiske og kan derfor reagere meget fleksibelt på behov i nettet, og
de er derfor et værdifuldt element i et moderne energisystem med lav CO 2 -udledning. Kombinationen af
lagring og vedvarende energi betyder, at vi nu kan levere infrastruktur, der forbedrer netdriften og i sidste
ende leverer større værdi til os som forbrugere”, siger Bridgit Hartland-Johnson, der er ekspert inden for
udviklingen af nye energilagringsprojekter i Storbritannien. (Her er formålet med batteriet at forbedre
kvaliteten af den til nettet leverede el.) Kilde

Slut med produktion af stenkul i Tyskland

I 1957 var over 600.000 personer i Tyskland beskæftiget med produktion af stenkul. Nu er det nul. Landet
vil i en årrække importere kul fra andre lande. Produktionen af brunkul fortsætter til den stopper! Kilde

Denne og tidligere udgaver af Kort Nyt kan ses på www.reo.dk. Gratis abonnement: bla@reo.dk
KORT NYT kommer efter behov og mulighed. Dette KORT NYT må gerne sendes videre til alle, der har en
interesse for emnet. REO har ikke tjekket alle kildernes oplysninger. 14. jan. 2019/BLA