Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

Rapportens titel:  Danish Wind and Sun Energy​ 2017.

Civ. ing. Søren Kjærsgård har a’jourført en tidligere rapport om det danske el-system, så den nu dækker hele 2017.

​Rapporten konkluderer, at den høje danske vind-andel i elforsyningen ikke havde været mulig uden samarbejde med det langt større skandinaviske vandkraftsystem.

Desuden er der beregnet en korrektion til påstanden om, at vindkraften i 2017 udgjorde 44% af elforbruget. Efter korrektion for el-udveksling udgjorde den 38 % af elforbruget i Danmark.

Bidraget fra vindmøllerne svinger så meget, at vindproduktionen somme tider er højere end det samlede forbrug!

Det betyder, at 62 % af elforbruget i Danmark kommer fra vore kraftværker (gas, kul og biomasse) og ved import fra vore nabolande.

Solcellerne leverer ca. 2,0 %, men en del af dette går også til eksport.

Rapporten viser altså, at Danmark er næsten 100 % afhængig af at kunne importere strøm, når det ikke blæser – og eksportere store dele af strømmen, når det blæser kraftigt.

Da Sören Kjärsgård i februar 2018 har fremlagt rapportens indhold og dens konklusioner på en energikonference i Gøteborg, er forfatterens navn her anført “på svensk”, så deltagerne lettere kan finde rapporten på REO.dk.

Læs rapporten her