REO’s analyse-ekspert, civ. ing. Søren Kjærsgård har udarbejdet en rapport, ”Danish and European Energy 2015”, som kan give læseren de nødvendige data, der kræves for at deltage i energidebatten. Tabeller, kurver og forklaringer.

Rapporten indeholder på siderne 6-21 en koncentreret dansk energistatistik samt en udførlig oversigt over dansk vindenergi.

Kortfattede konklusioner bringes på side 4-5. Blandt andet at Danmarks energipolitik har som forudsætning, at det danske elforbrug kun udgør ca. 5% af elforbruget i de nabolande, vi er tæt forbundet med. Danmark kan derfor ikke være et eksempel til efterfølgelse!

På siderne 22-27 gives nøgledata for 11 europæiske landes produktion af vind- og kernekraft. Og der funderes over vind- og solkraftens samtidige variation, og over nytten af en europæisk supergrid.
På siderne 28-30 undersøges hvilken størrelse et batteri skulle have for at sikre en regelmæssig forsyning af vindkraft. Konklusionen er klar. Det er ren utopi.

Siderne 31-42 beskæftiger sig med fantasterierne omkring den tyske ”Energiewende”, herunder en undersøgelse af i hvilket omfang vandkraften kan være back-up for vind- og solkraften.
Endelig vises på side 47 nogle økonomidata fra det svenske kernekraftværk Forsmark.

Søren Kjærsgård, Grenaa

Læs rapporten her