Civ. ing. Søren Kjærsgård har udarbejdet en grundig rapport om den nødvendige backup – og/eller lagring – af den grønne energi.

Rapporten tager udgangspunkt i det danske og det Nordeuropæiske el-system, hvor der i disse år kommer flere vindmøller og flere solcelle-anlæg, som leverer meget varierende el-effekt.

Beregning af nødvendig lagringskapacitet – dels for Tyskland – dels for Sverige, Danmark, Tyskland og Frankrig tilsammen.

Betydningen af et europæisk ”Super Grid” vurderes, og her inddrages også England i vurderingen.

Sidst i rapporten vurderes den tyske situation, ”Die Energiwende” nu, hvor de afvikler kernekraften.

Rapportens hovedkonklusioner er, at et ”Smart Grid” hjælper meget lidt, da vindmøllernes ydelse næsten varierer ens i hele Nordeuropa – og at der ikke er tilstrækkelig lagringskapacitet til den voksende mængde sol- og vindenergi.

Se rapporten her