Tidl. lektor i fysik, energi og klima ved DIA og DTU. Nu næstformand i REO.

REO har nu modtaget den årlige rapport “BP Statistical Review of World Energy, June 2018“. Den omhandler året 2017.

Her er hoved-tallene. Senere vil en grundigere oversigt ligge på REO.dk/Viden om  energi/Energikilder.

Fra 2016 til 2017 voksede Verdens totale energiforbrug 2,2 %.
Olieforbruget: + 1,7 %
Naturgas: + 3,0 %
Kul: + 1,0 %
Kernekraft: + 1,1 %
Vandkraft: + 1,1 %
Biobrændsler: + 3,5 %
Renewable energy: + 17 % *)
Elforbruget: + 2,8 %

*) De 17 % mere VE skal sammenholdes med, at VE (sol og vind) nu leverer 3,6 % af Verdens energiforbrug.

Statistikken for 2017 er ændret i forhold til tidligere statistikker:

Danmark er slettet på listen over totalt energiforbrug.
Det samme gælder for kulforbruget, el-forbruget og vedvarende energi.
– især det sidste er tankevækkende, når vores energi-minister vedvarende påstår, at Danmark er foregangsland mht. vedvarende energi !!

Hele statistikken kan ses her.